Alkoholbehandling i trygge rammer og efter anerkendte metoder

Når livet gør for ondt, har mange mennesker en tendens til at søge trøst i flasken. Det hedder ikke ”at drukne sine sorger” for ingenting. Men det er nyttesløst at forsøge at drukne sorgerne i øl, vin eller spiritus – alkohol har en forbløffende tendens til blot at forstærke sorger og bekymringer, således at de vender tilbage med fornyet kraft og styrke dagen derpå. Og så kører den onde spiral.

Hvad gør jeg, hvis en af mine nærmeste udvikler et alkoholmisbrug?

Hvis du har kendskab til, at et familie medlem, en nær slægtning, en ven eller måske endda en nabo eller en kollega gennemgår en svær tid – for eksempel i forbindelse med en skilsmisse, en fyring eller en anden stressende livsbegivenhed – bør du være opmærksom på, hvorledes han eller hun håndterer situationen. Nogle mennesker er mere robust end andre, og har lettere ved at bearbejde vanskelige livsvilkår, selv igennem længere perioder.

Andre bukker under for presset, og tyer til de våde varer, eller et andet stof, som kan forløse dem fra deres lidelser, selv hvis det blot er for en stund. Ændret adfærd, så som usammenhængende tale, tilbagetrækning, pludselige vredes udbrud eller gråd labilitet, kan være tegn på et begyndende misbrug. Og så bør du skride til handling. Hos Behandlingscenter Søby Park står dygtigt og tjenstvilligt personale parat til at give dig råd og vejledning til, hvordan du skal konfrontere den misbrugsramte, og få vedkommende i behandling så hurtigt som muligt.

Alkoholbehandling efter Minnesota modellen hos Behandlingscenter Søby park

Det er vigtigt, at behandlingen træder i kraft umiddelbart efter, at den misbrugsramte har erkendt sit problem. Hos Behandlingscenter Søby Park kan den misbrugsramte komme til hægterne i løbet af et fem ugers ophold, under hvilket han eller hun vil modtage individuel behandling samt gruppeterapi efter Minnesota modellen.

Få mere at vide om professionel alkoholbehandling for alkoholikere på behandlingscentersoebypark.dk